Община Смолян с нови банкови сметки

02 Jun, 2020

Поради промяна на обслужваща банка на Община Смолян от 01.06.2020г. новите сметки са както следва:

„ЮРОБАНК – БЪЛГАРИЯ“ АД клон Смолян (Пощенска банка)

  • BIC: BPBIBGSF
  • BG62 BPBI 7927 3142 880 700 – Бюджетна сметка
  • BG66 BPBI 7927 8442 880 700 – Местни данъци и такси

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето