До 1000 лева глоба, ако оставите домашно животно без надзор на улицата в Доспат

26 Apr, 2024

Със своя заповед кмета на Община Доспат инж. Елин Радев забрани на собствениците на домашни животни, които се отглеждат в рамките на населените места и извън тях, (крави, коне, овце, кози и др.) да се оставят без надзор, както и свободното им предвижване (без придружител) по централните улици на населените места в Община Доспат и републиканската пътна мрежа.

Собствениците на животни се задължават да придружават животните до напускане на населеното място или до мястото на водопой, както и прибирането им.

При неизпълнение на настоящата Заповед на собственици на домашни животни, да се съставят актове за административни нарушения, съгласно чл. 15 от Наредба за условието и реда за отглеждане на селско стопански животни и птици на територията на Община Доспат.

Глобата е в размер от 200 до 1000 лева.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура