Община Чепеларе ще привлича туристи с дигитална карта на забележителностите

18 Apr, 2024

В залата на Община Чепеларе се постави началото на един своеобразен обществен форум по повод анализ на моментното състояние на туризма и стъпките към неговото подобряване.

Срещата бе организирана по инициатива на председателят на СХРТ “Сдружение на хотелиери, ресторантьори и търговци – гр. Чепеларе” Съби Маданков.

Присъстваха ръководството на Община Чепеларе, Председателят на Общински съвет Чепеларе, общински съветници, представители на Консултативния съвет по туризъм, на туристическия бизнес, неправителствени организации, институции и активни граждани.

Специален поздрав за нейното начало бе отправен гайдарски състав към ЦПЛР Общински Детски Комплекс гр. Чепеларе с ръководител големият Петър Янев, който подчерта, че едно от най-големите богатствата на Родопа планина е родопската каба гайда.

Целта на срещата е да провокира вниманието на гражданите и бизнеса за сформирането на работни групи по ресори, които да работят за развитието на комплексния туризъм в региона.

Идеята е да се възроди обществения форум като начин за взимане на решения чрез метода на мозъчната атака, да се обединим и всички заедно да работим за съхраняване и развиване на природните, историческите и културните дадености в община Чепеларе и целия регион.

Приключенска екопътека ще радва туристите край Чепеларе, Рожен и Пампорово

След анализ на туристическия продукт бяха поставени множество въпроси за решаване, предложени бяха различни идеи и бяха споделени стъпките на реалните действия, които предстоят да бъдат предприети в най-кратки срокове.

Някои от тях са изготвянето на дигитална карта с всички туристически обекти, маршрути на еко пътеки, природни забележителности, културни и исторически паметници, местности и т.н.

Средствата за изготвянето и са заложени по програмата за туризма на Община Чепеларе.

Предложено бе да бъдат изготвени печатни материали и обозначителни табели, които да съдържат богата информация за всичко, което се предлага като туристически продукт на територията на община Чепеларе. Очаква се работните групи да започнат да систематизират необходимата информация.

Идеи за подобряване на дигиталния маркетинг и събитийния туризъм бяха представени с готовност за конкретни действия на доброволен принцип. Присъстващите се обединиха около важността на рекламата.

Регламентирано таксуване за посещение на туристическите обекти, което ще даде възможност за облагородяването им и заплащане на заплати също бе поствено като въпрос.

Стартира дарителска кампания за реновиране на хижа Изгрев край Чепеларе

Предложено бе подобряването и поддържането на екопътеките, които създава община Чепеларе да се поддържа от бизнеса и да се обърне повече внимание на събитийния туризъм. Хотелиерите да включват в предложенията си за нощувки посещения на дадени еко пътеки и др.

Началникът на РУ Чепеларе Милован Давидов сподели: Адмирирам, че е направен такъв анализ, защото дългосрочни мерки могат да се вземат само на база анализ. Това означава, че Ви интересува. Променен е профила на туриста вече – тук идват семейства с деца, хора, които търся спокойствие, ред, сигурност и тишина. Характерно за този турист е, че харчи много повече, но по-обмислено.

Костадин Глушков, автор на книгата „Кръстовата планина“ и „По стария друм“ подчерта: Ние живеем върху златен рудник. Трябва да гледаме на туризма и в исторически план чрез събития, свързани с историята на Родопа планина.

Граждани изказаха възхищение от посещаемостта на туристическата пътека „Старата воденица“ като се повдигна въпроса за закупуване на рушащата се воденицата, която е в частна собственост.

Ръководството на Община Чепеларе ще очаква предложение за закупуване или дарение от собствениците, след което по проект за финансиране на архитектурни паметници тя ще бъде реставрирана. Проектът не може да финансира частна собственост. Планира се пътеката да бъде продължена до „вързания камък“ – с. Лилеково.

Предложиха още да бъде организирана среща с представители на горовладелските кооперации с цел да не бъде допускана сеч там, където се градят екопътеки.

Кметът на община Чепеларе Боран Хаджиев апелира за повече инициативност, конкретни предложения и действия сред бизнеса и гражданското общество, като подчерта подкрепата на Общината, която досега не е била отказвана за общото благо.

За финал от МИГ Преспа съобщиха радостната новина, че е спечелен проект „Мост на културното наследство“ заедно с още 4 общини – Баните, Лъки, Ардино и Джебел и това, което предстои в най-скоро време е да бъде поставена дигитална стена на сцената на пл. „Олимпийски“, където всеки ще може да се рекламира.

Ще бъде създаден иновативен туристически продукт – пътеводител в дигитален вариант и на хартиен носител.

Ще бъде организиран етно фестивал заедно с празниците на Капитан Петко войвода (14.09.2024 г.), включващ дегустация на традиционни родопски ястия.

По проекта ще бъдат закупени шатри, маси и столове, които ще останат за използване на целите на община Чепеларе.

Проектът предвижда още обучения за повишаване на знанията и уменията за управление и представяне на туристическия продукт пред туристи и нови публики. На 29 май мащабният проект ще бъде представен пред обществеността.

Анализът на моментното състояние на туризма в община Чепеларе, подготвен от председателят на Сдружението на хотелиери, ресторантьори и търговци Съби Маданков може да бъде предоставен разпечатан или по ел.поща от Туристически информационен център – Чепеларе.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура