Стартира „Мисия Смолян” 2019

11 Jun, 2019

От 08 юли община Смолян ще проведе Младежка кампания „Мисия Смолян-2019”. Инициативата е свързана със създаване и поддържане на чиста и приветлива околна среда в град Смолян и в населените места в общината.

Документи за участие в кампанията ще се приемат от 17 до 28 юни 2019 година включително от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в стая 228 на общинска администрация – Смолян.

Кандидатите за участие в Младежка кампания „Мисия Смолян – 2019” е необходимо да са навършили или да навършват 15 години не по-късно от датата на започване на работа в кампанията, да са ученици или завършили средно образование през учебната 2018/2019 г. и да са с постоянен адрес в град Смолян или в селата от община Смолян.

Документи, необходими за включване в кампанията:

  • регистрационна карта за участие в кампанията и декларация за съгласие във връзка с обработване на лични данни /бланка на регистрационна карта може да се изтегли от сайта на община Смолян или да се получи в стая 228 на общинска администрация/;
  • карта за предварителен медицински преглед, попълнена от личния лекар, удостоверяваща здравния статус на ученика;
  • лична карта на кандидата за участие в кампанията /само за сверяване на данни/.

График на работните смени в Младежка кампания „Мисия Смолян-2019“:

  • Първа смяна – от 08 юли до 19 юли 2019 година
  • Втора смяна – от 22 юли до 02 август 2019 година

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето