10 кубика дърва в Родопите са крайно недостатъчни за домакинство

18 Jul, 2023

Предвид дългия отоплителен сезон 10 пространствени кубични метра дърва в Родопите са крайно недостатъчни за отопление на едно домакинство в Родопите, призна министърът на земеделието и храните Кирил Вътев.

Това става ясно от отговора му до депутатите Десислава Танева и д-р Красимир Събев.

Заради продължителните поройни дъждове през месеците април, май и юни тази година ДГС „Доспат“ е завишило контрола преди експедиция и транспорт на добита дървесина според състоянието на горската пътна мрежа.

„Високата влажност на трайните горски пътища без настилка е провокирала съществена опасност от повреждане или унищожаване на горските пътища, предвид което горското стопанство е ограничавало транспортирането на наличните добити на временен склад дърва за огрев“, е пояснил министърът.

Той е категоричен, че ръководството на горското стопанство в Доспат е предприело всички необходими действия и мерки по провеждане на разяснителна кампания за снабдяване на населението на Община Доспат с дърва за огрев и няма закъснение при снабдяването им.

Той отбелязва, че създалото се напрежение в община Доспат е свързано преди всичко с разпоредбата на чл. 111, ал. 16 от Закона за горите – че общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година е до 10 пространствени куб. м.

Към момента териториалното поделение има инвентаризирани 33 388 пространствени куб. м. количества дърва за огрев, предназначени за продажба по цени на корен.

От кметствата са представени списъци с 4 270 домакинства, които са поискали 30 000 пространствени куб. м на корен и 5 833 пространствени куб. м от склад.

За сравнение, през отоплителен сезон 2021/2022 г. стопанството е доставило 30 891 пространствени кубика за над 2 440 домакинства, а през 2022/2023 г. са доставени над 42 000 кубика за 3 212 домакинства и 230 социално слаби лица.

Ясно се вижда тенденцията към постоянно нарастване в броя на домакинствата и необходимите количества дърва за огрев.

Припомняме, че демографските показатели на община Доспат са едни от най-благоприятните в Смолянска област. Тя е общината с най-ниска смъртност и висока раждаемост, най-голям е и процентът на младите спрямо възрастните жители.

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура