Близо 530 хил. лева за изграждане и обновяване на спортни площадки в Златоград

03 Jun, 2022

Допуснати до финансово подпомагане са два общински проекта, с които Община Златоград кандидатства пред Министерство на младежта и спорта по Наредба №4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост.

Това обяви кметът на Златоград Мирослав Янчев.

Проектите са за изграждане на многофункционална спортна площадка в училищния двор на СУ „Антим I“ в град Златоград“ и за обновяване на спортната площадка, ситуирана в местността „Кадиев врис“ в град Златоград.

Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в училищния двор на СУ „Антим I“ в град Златоград“ се явява първият етап от по-големия проект „Реконструкция на дворно пространство и спортна площадка в двора на СУ „Антим I“, град Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян“, изготвен с цел оптимално оползотворяване на двора на училище СУ „Антим I“ в град Златоград.

Първият етап от проекта е свързан с изграждане на ново спортно съоръжение, за трениране на футбол, хандбал, баскетбол, волейбол и лека атлетика.

Одобрената финансова помощ възлиза на почти 300 хиляди лева.

Съоръжението, осигуряващо по-добри възможности на училището за развитие на различни видове спорт и организиране на прояви на открито, ще се допринесе за продължаване на делото и стремежа към по-добро образование и възпитание в добри навици на подрастващите в общината и ще се осигури възможност за поддържане на добра физическа активност сред населението.

Вторият, одобрен за финансиране обект, е „Обновяване на многофункционална спортна площадка за футбол на малки вратички, хокей на трева, хандбал и тенис на корт в град Златоград“.

Обектът е изграден през 2011 година, отново с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.

Оттогава функционира по предназначение и се ползва от населението на града ежедневно, до месец декември 2021 година, когато падналите проливни валежи го наводняват и отлагат наноси.

С отпуснатите средства по проекта ще бъдат подменени компрометираните настилка, ограда и оборудване на обекта, ще бъде подменено и осветлението с енергоспестяващо, за да се осигури оптимална осветеност при провеждане на тренировъчна и състезателна дейност.

За осъществяване на превенция от бъдещи наводнения, в строителните дейности е планирано изграждане на бетонов парапет, от страната на реката, а за осигуряване на оптимално използване на обновената инфраструктура от хора в неравностойно положение е планувано закупуването на един брой устройство за изкачване на стълби.

Одобрената финансова помощ за обновяване на обекта е в размер на близо 230 хиляди лева.

Изграждането на нови и обновяването на съществуващите спортни обекти в община Златоград са усилия, насочени към изграждане на здравословни навици сред подрастващите и поддържане на добра физическа активност сред населението.

Подобни

Новини от региона

туризъм