Смолян: Проведоха се още три срещи по проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух

24 Jul, 2020

На 23 юли 2020 г. по предварително определен график бяха проведени още три образователно информационни срещи за гражданите в кварталите на град Смолян, част от разяснителната кампания на общината в рамките на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян.

Събитията се състояха в залите на публични институции в кв.Стар център, кв.Каптажа и кв.Нов център. От 10:30 ч. в НЧ „Христо Ботев-1871” еко експерти представиха презентация за информация за вредните ефекти на праховите частици ФПЧ10 върху здравето на населението, околната среда и други.

Обърнато бе специално внимание в зависимост от атмосферните условия, източниците на замърсяване и други фактори, влияещи върху качеството на атмосферния въздух и здравето на населението, какви конкретни мерки да предприеме населението в случаи на замърсяване на атмосферния въздух през различните сезони на годината. Зададени бяха редица въпроси, свързани най-вече с начина на кандидатстване от физически лица по проекта, какви финансови усилия ще се изискват оттях.

Последните две образователни-информационни срещи се проведоха в залата на V ОУ “Юрий Гагарин” и Сесийната зала на общината. С реализирането на образователните срещи с представители на целевите групи се постигна целта да се осигури възможно най-подробна информация за проекта, както и запознаване с конкретните условия и изисквания, на които потенциалните ползватели на нови уреди следва да отговорят, за да ги получат.

Подмяната на старите печки на твърдо гориво ще намали емисиите на фини прахови частици в сектора на отоплението.

В случай, че не сте имали възможност да участвате в срещите може да получите повече информация на https://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2479, както и на открития по проекта „зелен” телефон 0879903538.

PDF Файл – Презентация

PDF Файл – Публикация

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето