Без нарушение на транспортния график в община Смолян

13 Aug, 2019

Уважаеми граждани,
Във връзка със създалата се обстановка, относно получено писмо в Община Смолян от „Рожен експрес“ АД гр.Смолян за спиране изпълнението на маршрутните разписания от общинската транспортна схема, считано от 15.08.2019г.

Ви уведомявам, че Община Смолян е предприела необходимите действия всички линии ще се изпълняват от фирми работещи на територията на общината. Няма да бъде нарушен графика на изпълнение по общинската транспортна схема.

Всички жители на община Смолян да бъдат спокойни, че транспортните услуги ще бъдат извършвани без прекъсване, при същите условия и цени.

С уважение,
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на община Смолян

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

Времето