Стефания Димитрова, ученичка в ППГ „Васил Левски” бе избрана за председател на Общински ученически съвет в Смолян

14 Oct, 2016

phpcvDvaK4131Стефания Димитрова, ученичка в Профилираната природоматематическа гимназия „Васил Левски” бе избрана за председател на Общински ученически съвет в община Смолян. Нейни заместници ще бъдат Анна Димитрова от Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици „Иван Вазов”, Божидара Николова от Средно училище „Св.Св. Кирил и Методий” и Николай Ковачев от Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев”.
За секретар на Общински ученически съвет бе избрана Гергана Костадинова от Основно училище „Проф. д-р Асен Златаров”.
Общинският ученически съвет е неформално, доброволно обединение на младежи в ученическа възраст, което ще координира усилията на участващите в него представители на учебните заведения за осъществяване на взаимодействие между тях и местната власт, за ефективно решаване на младежките проблеми. Той е представителен орган на учениците от 12 до 19 годишна възраст на територията на община Смолян. Общинският ученически съвет ще бъде обществен консултативен орган към Кмета. Това е залегнало в правилника за организация и дейността на младежката организация. Сред функциите на ученическия съвет са реализиране на общинската политика за младежта, участие в разработването на проекти и развитието на дейности по приоритетни въпроси на подрастващите. Младите хора участват с предложения при изготвянето на Общинския план за младежта и общинската стратегия за децата. Предлагат мерки за постигане целите на общинската политика в сферата на младежките и детските дейности.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура