До 3000 лв. глоба за бране на мурсалски чай

05 Jul, 2018

РИОСВ – Смолян ще провери състоянието на естествените находища на мурсалски чай (Sideritis scardica Grisb.) през тази година. Проверките са във връзка със Заповед на министъра на околната среда и водите, с която се въвежда забрана за събиране на мурсалски чай от естествените находища, включително за лични нужди. Забраната цели подобряване състоянието на естествените находища и опазването на лечебното растение.

Регионалната екоинспекция е изпратила писма до Регионалната дирекция по горите в Смолян, горските и ловни стопанства, на територията на които има находища на мурсалски чай за осъществяване на контрол, съобразно техните правомощия.

Продажбата на билки от култивиран мурсалски чай се разрешава само след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количество произведени билки за годината. Лицата, които нарушават  заповедта на министъра на околната среда и водите  и събират, изкупуват, извършват първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а юридическите лица съответно с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е балкански ендемит,  включен в Червената книга на България със статут на застрашен.

Подобни

Времето

Обяви за работа

ТЪРСЯ ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ за зеленчуков магазин в Смолян 0887 30 99 15

ТЪРСЯ ЖЕНА за гледане на дете в Смолян 0879 119 100

ХОТЕЛ „РОДОПСКИ ДОМ“ – гр. Чепеларе търси да назначи готвачи/ки и камериерки. Осигурена квартира 0888 722 533

ФИРМА „ТОДИ“ – гр. Смолян търси да назначи работници за производство на пластмасови изделия. Работата е подходяща за мъже. 0878 332 951

НОВООТКРИТО ЗАВЕДЕНИЕ в Смолян търси сервитьор/ка. Много добри условия 0877 68 88 29

ХОТЕЛ „СТРИЙМ РИЗОРТ“ търси управител, готвач и рецепционист 0886 01 64 54