Кметът на Златоград представи програмата си за управление до 2019 г.

25 Feb, 2016

33Кметът Мирослав Янчев представи Програмата си за управление през следващите четири години и заяви, че ще положи „всички усилия за това мандат 2015-2019 да бъде мандат на социалната стабилизация и добрите възможности за развитие на всеки, избрал Община Златоград за свое място за живеене”, съобщиха от пресцентърът.Програмата за управление на Община Златоград до 2019 година съсредоточава административен, финансов, технически ресурс за инвестиционни дейности с голям социален ефект, водещ до икономическа стабилност и възможност за прилагане на гъвкава политика по отношение на задържане на местното население и привличане на нови инвестиции. В пограмата си Кметът Янчев акцентира върху няколко основни момента, особено важни за развитието на Община Златоград, които бяха част и от предизборната му платформа:
• Реформа в общинското здравеопазване с ясна стратегия за осигуряване на качествени здравни услуги;
• Реформа в общинската образователна система, съобразно потребностите на местното население;
• Реформа в областта на опазване на околната среда и ВиК сектора;
• Активна стратегия по отношение на привличането на нови инвестиции и стабилизиране на местната икономика чрез изграждане на активна Местна инициативна група с териториално балансирана местна стратегия за развитие;
• Популяризиране на туристическа дестинация Златоград извън пределите на България;
• Привличане на интереса на водещи фактори за развитието на спортен туризъм и разбира се, реализиране на приоритета ни – балнеология.

Основните направления, върху които ще се работи през следващите четири години обхващат всички сфери на обществения живот. Подробно описани са в приложената програма.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето