Разработват иновативен модел за оценка на риска от свлачищата

25 Feb, 2016

1 Заместник-областният управител Андриян Петров откри среща-обмен по проект “Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия” (акроним LANDSLIDE), по Европейска програма „Финансов механизъм за гражданска защита”. Той приветства участниците от името на областния управител Недялко Славов и от свое име. „Една от основните цели, които Българското правителство си е поставила да изпълни през следващите три години, е свързана с инфраструктурата в България – построяване на нови и ремонтиране на съществуващите пътни мрежи. Нашата, Смолянска област е единствената в страната, в която предвижването се извършва само по шосеен път. Затова всичко, което е свързано с изучаване на процесите, предизвикващи свлачища, темата за тяхното преодоляване и борбата със свлачищните процеси е основна, както за Областния управител, така и за Българското правителство. За област Смолян пътната артерия да бъде нормално проходима и да не се допуска затварянето й чрез свлачищни процеси е от огромно значение за развитието на туризма, като отрасъл, и икономиката, като цяло. Затова нашето участие в този проект е от огромна важност и ние сме благодарни, че ще можем да черпим опит от нашите партньори от Италия, от Полша, от съседна Гърция.” В заключение, Петров  пожела успех на срещата и проекта, а на гостите – да се насладят на красотата на Родопите, добротата и гостоприемството на родопчани.Ръководителят на проекта от водещия партньор Университет Камерино, Италия, Мария Нигрен също приветства участниците.Представи се същността, процесите и направените до момента проучвания, както и специализираният софтуер, заложени в проекта. Партньорите от Италия, Полша и България представиха застрашените от свлачища региони в страните си, обсъждаха и споделиха опит.

2Пиерлуиджи Мапони – представител на Университет Камерино, Италия, и координатор на проекта LANDSLIDE, каза: „ В своята същност, проектът е свързан с възможности за предсказване на опасности от свлачищни дейности. В рамките на този проект се разработва и специфичен софтуер, чиято основна функция е да изчислява на базата на метеорологични данни, събрани от дейностите по проекта и в рамките на инсталациите, които са поставени на покривите на сградите. Събират се данни за метеорологичните условия и също така за количеството на подпочвената влага. Тези параметри имат отношение към възможността за възникване на опасност от свлачищни процеси. Този софтуер е адаптиран за всички тестови територии, които са включени в рамките на проекта, като една от тях е свлачището на „Смолянски езера””.Проектът LANDSLIDE е с продължителност 24 месеца (от януари 2015 до декември 2016). Общият му бюджет е 650.000 EUR. За област Смолян  бюджета е 61 928 EUR, като има съфинансиране в размер на 15 482 EUR. Общата цел на този проект е да се разработи и приложи иновативен модел за оценка на риска от свлачища, който да е в състояние да осигури на Европейските служби за гражданска защита динамична информация за по-добра оценка на риска и съответно подобряване планирането на мерките за превенция чрез насърчаване на култура на превенция сред съответните заинтересовани страни и физически лица.Водещата организация е Университет Камерино, Италия. Партньорите са: Областна админинстрация-Смолян; БАН-Инситут за информационни и комуникационни технологии; Провинция Анкона, Италия; Астрономическа обсерватория-Атина, Гърция; област Белско Бяла, Полша.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура