Представители на Община Чепеларе посетиха Норвегия

24 Jun, 2022

По покана на норвежката организация Green Visit от община Осло, Кралство Норвегия, Антоанета Аговска – зам.кмет и Ивелина Кавръкова – главен експерт „Бюджет и финанси“, заедно с представители на още 10 български общини взеха участие в тридневни зелени посещения – работни срещи, семинари и презентации, организирани в региона на Осло.

Съвместното партньорство се осъществи чрез Фонда за двустранни отношения по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм.

Целта на посещението беше обмяна на опит и знания, технологии, и добри практики между българските и норвежките общини; намиране на потенциални партньорски организации на територията на страната донор; бъдещо сътрудничество за изпълнение на съвместни проекти по Програмата.

Основните разглеждани теми бяха повишаване капацитета на местните общности за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата; зелен транспорт; отпадъци в кръговата икономика; възобновяема енергия; зелени сгради и еко-управление; подобрено използване на ресурсите на общинско ниво.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура