В Смолян ще се обучават специалисти по “Автомобилно и индустриално инженерство”

23 Feb, 2021

Специалисти по “Автомобилно и индустриално инженерство” ще се обучават от следващата учебна година в смолянската база на Физико-технологичния факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”, съобщиха от учебното заведение.

Новата специалност се разкрива в отговор на повишеното търсене на такива кадри от бизнеса в региона, информира БТА.

Областната стратегия за развитие на професионалното образование в Смолян акцентира върху разкриването на атрактивни специалности, отговарящи на нуждите от кадри в региона, според информация от Областната администрация.

Обучението по “Автомобилно и индустриално инженерство” е продължение на поредицата от инженерни специалности, които се посрещнаха със засилен интерес през последните години, уточняват от факултета.

Сред търсените специалности с най-висок бал при кандидатстване са “Автомобилни електронни системи”, “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, “Хардуерни и софтуерни системи”, “Машиностроителна техника и технологии”.

Факултетът е в контакт и с представители на индустриални предприятия в Смолян и областта, които заявяват интерес към бъдещите инженери, обучавани в базата.

Дисциплините, включени в учебния план на “Автомобилно и индустриално инженерство” съответстват на изискванията на световните и европейски стандарти, базирайки се на широко профилна подготовка и използване на съвременни технологии при проектирането на сложни изделия и системи.

 

  • Снимка: Костал

Подобни

Избори 2021

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето