Община Смолян обновява емблематичния Планетариум с над 4 млн. лева

08 Jan, 2021

Община Смолян ще изпълни проект за обновяване и енергийна ефективност на емблематичния Планетариум в родопския град.

На 30 декември Община Смолян подписа договор за безвъзмездна финансова помощ и стартира изпълнението на проектното предложение, който е последния проект включен в инвестиционната програма и предстои да бъде реализиран.

Проектът е на стойност 4 156 302,16 лв. от които 2 656 423,36 лв. е безвъзмездната финансова помощ, а 1 499 878,80 лв. се финансират чрез финансов инструмент към ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.

Продължителността на проекта е 30 месеца, в рамките на който ще бъде извършено следното: Основен ремонт и реконструкция на една от емблематичните сгради в Смолян – сградата на Общински културно-образователен център “Планетариум с астрономическа обсерватория”.

Планира се въвеждане на енергоспестяващи мерки – подмяна на дограма, топлоизолация на стени и покрив, подмяна на отоплителна, вентилационна, електрическа и ВиК инсталации; подмяна на настилки, облицовки и покрития, съобразно спецификата на отделните помещения; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и пожарна безопасност.

Другата много важна част от планираното обновяване на Планетариума е доставката на ново модерно и високо технологично оборудване за звездната зала, както и ново оборудване и обзавеждане за обсерваторията и останалите помещения в сградата.

Планира се и обособяване на втори интерактивен посетителски център, с който ще се допълнят услугите, които ще се предлагат на разположение на всички посетители.

Проектът ще допринесе за развитието на културната институция като съвременен център с възможности за провеждане на различни мероприятия и привличане на нови публики.

Други съпътстващи дейности по проекта са подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители за изпълнение на проектните дейности, упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството, въвеждане в експлоатация на обектите, извършване на независим финансов одит и управление и отчитане на проекта и др.

 

Подобни

Избори 2021

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето