Ясни са новите началници на отделенията в смолянската болница

15 Mar, 2019

Приключи обявения в началото на февруари конкурс за началници на отделения в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“. Резултатите на явилите се кандидати бяха обявени днес.

Конкурсът премина на два етапа – представяне на писмена разработка на тема: „Визия   за   развитие   на   отделението   за   тригодишен   период   в съответствие   с   медицинските   стандарти. Качество   и   икономическа ефективност на дейността” и събеседване с кандидатите.

Резултатите бяха обявени от конкурсната комисия.

Избрани са началници на 7 отделения с мандат от 3 години, както следва:  Отделение по физикална и рехабилитациона медицина – д-р Камелия Павлова; Отделение по нервни болести – д-р Евгени Фотев, Отделение по хирургия – д-р Георги Благоев; Отделение по диализно лечение – д-р Славка Бояджиева; Отделение по акушерство и гинекология – д-р Стефан Тодоров; Отделение по педиатрия – д-р Емил Шалдъров. Мандатът на началниците на отделения е тригодишен.

Приключи и конкурсът за главна сестра на смолянската болница. Той бе спечелен от Диана Сурова, която е старша медицинска сестра на Отделението по анестезия и интензивно лечение.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето