Замърсиха река Въча в района на Девин

12 May, 2016

33Проверка по сигнал на „зеления“ телефон на РИОСВ – Смолян установи замърсяване на водата в участък от река Въча в района на Девин. Сигналът, че реката тече мътна е подаден в 15 ч. на 11 май 2016 г. Незабавно бе извършена проверка на място, съвместно с експерти от Регионалната лаборатория към ИАОС в Смолян. При огледа на речното корито се установи, че в района на Трошачно-миялна сортировъчна инсталация в кв. „Настан“ (ТМСИ), стопанисвана от „Драма” ЕООД, водата е замътена, в участък от около 200 метра след съоръжението.Установен беше източника на замътването – недостатъчно пречистени производствени отпадъчни води от дейността на ТМСИ. Бяха взети водни проби на отпадъчните води преди вливането им в р. Въча. Техният анализ ще бъде готов до 5 дни, след което РИОСВ – Смолян ще предприеме административнонаказателни мерки по Закона за водите  срещу дружеството причинило замътването на река Въча.Дейността на трошачната инсталация бе спряна, а това прекрати замътването на водата. Не е констатирано измиране на риба по поречието на реката. РИОСВ ще даде предписание за реконструкция и модернизация на пречиствателното съоръжение към ТМСИ, което ще подобри пречиствателния ефект и ще доведе до спазването на емисионните норми за отпадъчни води, заложени в Разрешителното за заустване,  издадено от Басейновата дирекция в Пловдив.След първия сигнал на „зеления“ телефон е подаден повторен за същото замътване на реката от представили се за рибари граждани. При опит за контакт с жалбоподателите се установи, че на посочените телефони не отговарят същите лица.РИОСВ – Смолян сезира ИАРА за проверка за евентуално нарушение на забраната за риболов в този участък.

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура