Ново обществено движение в Смолян развява националното знаме от „Невястата“

11 Jul, 2018

Представителите на новообразувано Обществено движение КОРЕКТИВ в Смолян ще развеят националното знаме на България от скалата „Невястата“. Събитието ще се състои на 14 юли, когато Движението ще бъде официално представено пред смолянската общественост.Обществено движение КОРЕКТИВ си поставя за цел да обединява усилията на гражданското общество на територията на Община Смолян за установяване и утвърждаване на местни интереси, ценности и култура; да развива двустранен диалог с представители на местни органи на самоуправление и на изпълнителната власт за формиране на обществена санкция при административни решения, засягащи обществените интереси.

Желанието на КОРЕКТИВ е да се осигури обществен надзор върху дейността на органите на местното самоуправление и администрация, както и условия за защита и взаимопомощ при възникването на конфликти на отделни граждани или местни организации с държавната администрация или други органи на местното самоуправление или изпълнителната власт.
Сред основните задачи на представителите на новото Обществено движение е и активното сътрудничество с държавните органи и органи за местно самоуправление за противодействие на престъпността, употребата и разпространението на наркотични вещества; реализирането на проекти за ресоциализация на малолетни или непълнолетни лица извършили престъпления от общ характер или такива с трайно изградена противообществена нагласа.
КОРЕКТИВ ще подпомага и разработването на проекти, свързани с облагородяване или подобряване на градската среда, инфраструктура и туризъм в населените места в рамките на Община Смолян;
КОРЕКТИВ ще организира и провежда прояви, свързани с отстояване на изконни български ценности; ще събира и обобщава мненията на гражданите по обществено значими теми.
Приоритет на Обществено Движение КОРЕКТИВ е активната подкрепа на хората с нисък социален статус! Обществено движение КОРЕКТИВ ще направи официалното си представяне на 14 юли, от 10:00 часа, на паркинга пред ресторант „Рибката“. Предвидени са и много изненади и атракции.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето