Отварянето на ГКПП Рудозем-Ксанти ще даде тласък на бизнеса

24 Mar, 2023

ГКПП Рудозем-Ксанти ще стимулира инвестициите, имаме нужда от подкрепа на институциите за ускоряване на пускането му.

Това заяви кметът на Рудозем Румен Пехливанов в интервю пред вестник „СТАНДАРТ”.

Г-н Пехливанов, станахте първият в страната защитил докторска степен в областта на Кръговата икономика – това ли е бъдещето на България и как ще приложите това за Рудозем? 

– Да, наистина аз бях първият докторант в страната по темата “Кръгова икономика” в областта на Кръговата икономика и не мога да не съм горд с това! Но по-важно е как това може да се въведе в нашата икономика.

Категорично това е бъдещето на света и на Европа, а в частност и на България. Кръговата икономика най-общо третира процесите на повторно използване на всички видове ресурси.

В този контекст относително е важно на общинско ниво да се научим да използваме втори, трети и четвърти път всеки един ресурс, всяка една суровина след като бъде превърната в продукт и използвана като продукт след това да бъде отново било то рециклирана, било то в някои случаи разглобена за повторна употреба като резервни части.

В трети случаи, както е в общините със строителните отпадъци те могат да бъдат рециклирани и от тях да бъдат отделени негодните за използване, а годните да бъдат отново вложени в строителен процес и т.н.

Пример ще дам: стари стълбове за улично осветление, стари огради и метални отпадъци, бетонови изделия биха могли съвсем спокойно да бъдат отделени, преработени и да бъдат повторно върнати.

Да речем непотребни бетонови бордюри чрез едно претрошаване могат да станат фракции, които да се използват отново за насипи, за най-долни неотговорни пластове в пътното строителство.

Всичко това е една световна тенденция с оглед намаляващите ресурси в планетарен мащаб. Категорично всички ние трябва да си дадем ясна сметка, че ресурсите са ограничени и само чрез разумното  им използване можем да удължим времето, в което можем да ги ползваме.

И респективно тук един от най-големите проблеми, които имат общините с третирането на битовите отпадъци. Тука темата с кръговата икономика идва на помощ, където в общините има изградени такива инсталации, площадки за разделяне, третиране за повторна употреба, рециклиране е добре да бъдат осъвременени.

А там, където няма да се мисли за нови варианти, които да дадат възможност за намаляване почти до нула на обема депонирани отпадъци. Защото в противен случай общините, селата и градовете, и планетата се превръщат в едно огромно сметище.

– В Гърция вече се полага асфалт по отсечката от село Димарио до границата с България. Какви възможности за региона открива ГКПП “Елидже”?

– Да, от гръцка страна вървят строителни дейности. От наша страна самото ГКПП е напълно изградено. В същото време от наша страна все още не е изграден обходният път на град Рудозем. АПИ тепърва стартира процедурата за един от двата лота на обходният път на Рудозем.

Какво ще донесе това за Рудозем? Ами при всички случаи има ли поток от хора това носи и съответния обем от бизнес, който да се развива в района. Естествено очаквам развитие в областта на търговията най-вече. Защото огромен поток от хора ще преминава и виждаме при отворени ГКПП-та какво се случва – търговията процъфтява. А както български клиенти отиват в Гърция, така гръцки клиенти идват в България.

И стокооборота нараства неимоверно. Това води до разкриване на нови обекти. Води до разкриване на нови работни места. Също така мисля, че в сферата на услугите ще има динамично развитие -ресторантьорство, кафета, услуги от всякакъв вид на общественото хранене, автомобилни услуги, сервизи, козметични салони. Практиката показва, че започват да се развиват доста бурно.

Това е една от двете да кажа теми или едно от двете направления в развитието на мастната икономика, на които залагаме, за да се развива община Рудозем и да задържаме тук населението.

Надявам се от гръцка страна строителните дейности да вървят ритмично и бързо.

И тука е мястото на всички институции от наша страна да упражняват съответния натиск по дипломатически канали и да не се допуска чак такова забавяне. Да, има проблеми в строителството. Ние всички виждаме, че от другата страна има възможност и да бъде ускорен този процес.

Гръцката срана би могла да ускори, както строителството на участъка от границата до Димарио, така и да бъде ускорено изграждането на втория участък от Димарио до Меливия заедно с обхода на Меливия. Защото чак тогава би могло да мислим за преминаване на по-големи автобуси и камиони през този проход през това КПП.

 

 

 

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура