Община Чепеларе изплаща 74 000 лева на млади семейства

18 Nov, 2020

Община Чепеларе започна изплащането на еднократната помощ от 1000 лв. за новородено за минал период. 40 млади семейства от Чепеларе получиха сумата още в рамките на първия ден.

40 000 лева бяха изплатени от Община Чепеларе във вторник, 17 ноември, на млади семейства от града и общината. Това е първи транш от изчистването на стари задължения по Чл.3 /1/ от Правилник за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете и на еднократна финансова помощ на нуждаещи се граждани на територията на община Чепеларе.

Еднократната помощ от 1000 лв. се полага за всяко новородено на територията на общината, ако родителите отговарят на определени условия. Плащанията на въпросния финансов стимул бяха прекъснати през април 2018 г., като оттогава до месец октомври 2020 г. одобрение получиха 69 семейства, в резултат на което Общината се оказа с 69 000 лв. натрупан дълг.

Както беше обещано от кмета Боран Хаджиев, Община Чепеларе започна изчистването на натрупаните в предишен период задължения към младите семейства при първа възможност.

Междувременно са одобрени и още 5 семейства, така че общата сума, която Община Чепеларе ще изплати, става 74 000 лв.

След изразходването на сумата от 50 000 лв, предвидена за първи транш, плащането ще продължи в четвъртък, 19 ноември, докато всяко одобрено в периода между април 2018 г. и настоящият момент семейство получи сумата, която Община Чепеларе отпуска.

За сравнение – размерът на финансовата помощ за новородено варира от 300 до 1500 лв. в различните общини в страната. Сред малкото изключения е например Община Несебър, която дава на родителите на новородени деца 2000 лв., но и условията за нейното отпускане са по-строги.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето