Мечки върлуват в Смолянско

01 Jun, 2020

През месец май Групата за бързо реагиране при РИОСВ – Смолян е проверила общо 23 сигнала за щети от кафява мечка.

При проверките са установени 9 случая на нападения над пчелини и 14 случая на нападения над селскостопански животни.

Регистрираните щети са на територията на общините Девин (село Триград – 3 щети и село Гьоврен – 1 щета), Баните (село Давидково – 3 щети, село Сливка – 5 щети ), Смолян (град Смолян – 4 щети, село Върбово – 1 щета, село Широка лъка – 1, село Могилица – 1 ), Ардино (село Латинка – 1 щета и село Песнопой – 1 щета), Борино (село Кожаре – 1 щета) и Лъки (село Белица – 1 щета).

При огледите е констатирано, че щетите са нанесени от кафява мечка. Комисията е изготвила предложения за обезщетение на собствениците.

Поради зачестилите нападения на мечки върху селскостопанско имущество РИОСВ – Смолян призовава стопаните да засилят превантивните мерки по опазване на животни и пчелини. Пашата трябва да се извършва с пастир и кучета, нощуването на животните да е в масивни стопански сгради, да има ограждане с електрически огради, шумови и светлинни отблъскващи средства.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето