30 септември е крайният срок за регистриране в ЕСТИ

19 Sep, 2019

Община Смолян напомня, че крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО) в ЕСТИ е 30 септември 2019 г. Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), която е разработена и внедрена от Министерството на туризма функционира.

Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително и физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.

Всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на адрес https://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма секция ЕСТИ. На този адрес са публикувани и формулярите-заявления за създаване на потребителско име и парола за достъп до системата.

За улеснение на хотелиерския бранш, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ, която не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия, от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на хотелиерите стопанисващи местата за настаняване.

Адресът на тестовата система е https://estitest.tourism.government.bg. На сайта на община Смолян са предоставени видео инструкции за работа на хотелиерите със системата на ЕСТИ.

Община Смолян отправя апел към хотелиерите да предприемат необходимите действия за подаване на заявки за регистрация в ЕСТИ и да се съобразят с изискванията на действащото законодателство.

След 1 октомври 2019 г. нерегистрираните в ЕСТИ туристически обекти подлежат на глоба от 1000 до 3000 лв.

 

 

Снимка: Вилно селище „Малина”

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето