Момчил Николов: Образованието е приоритет в нашия малък, но красив град

19 Apr, 2024

В Смолян бе открит Регионален форум за Южен централен регион по Национална програма „Иновации в действие“ на тема „Иновативни днес – успешни утре“, организиран от Регионалното управление на образованието – Смолян и ПГИ „Карл Маркс“.

Събитието започна в РДТ „Николай Хайтов“ с изпълнения на талантливите ученици от ПГИ „Карл Маркс“, които бяха аплодирани от публиката. „Добре дошли в нашия малък, но красив град, където образованието е приоритет“, приветства участниците във форума секретарят Момчил Николов.

Той им пожела успех и след като приключи събитието всеки да си тръгне по-богат със знания, идеи и нова визия.

Началникът на РУО –Смолян Никола Запрянов също поздрави участниците във форума.

Събитието се реализира в изпълнение на Национална програма на МОН „Иновации в действие“ , Модул 2: „Форуми за иновации в образованието“ и Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“.

Основна цел на форума е създаването на професионални учещи се тематични общности между иновативните училищата в Южен централен регион, в които се споделят добри иновативни образователни практики, генерират се нови идеи и продукти. Темата на форума е свързана с креативност и култура за иновации.

Участници във форума са педагогически специалисти, експерти, ученици, представители на висши училища и научни институти, общественици, родители и др.

Училищата заявили участие са 32 от областите: Смолян, Пловдив, Кърджали, Хасково, Пазарджик и София с над 150 учители и директори, експерти от МОН и РУО, представители на висши учебни заведения и институти. Предвижда се в дейностите на форума да се включат над 90 ученици от училища в Южен централен регион.

Форумът ще продължи от 18 до 20 април т.г. Днес се провежда „Панорама на иновативни практики в образованието“ за Южен централен регион. Ще бъдат представени иновациите на 15 училища от областите Пловдив, Пазарджик, Хасково Кърджали и Смолян. Участие ще вземат представители на ДИПКУ – Стара Загора с лекция на тема: „Социално-емоционалната интелигентност и дигиталните технологии в квалификацията на учителите“.

Във втория ден на форума, дейностите ще се проведат в училището домакин –ПГИ „Карл Маркс“ –гр. Смолян. Предвидени са следните дейности:

– Състезание „ Познай чая“ с три отделни игри. Първата игра се нарича: „Познай билката“- учениците от партниращите училища ще работят в екипи в които ще разпознават билки; Втората игра „Чаен дегустатор“ –в нея учениците ще разпознават видове чай, чрез дегустация;,. Третата игра „Еко експедиция“ – чрез загадки, свързани с билки ще достигат до определено място в лабиринт.

Победител е участникът пръв достигнал до надписа FINISH.

– Иновационен лагер – в две части. Учениците ще генерират иновативни бизнес идеи.

В тях ще вземат участие и родители, като ментори;

– Творчески работилници – споделяне на педагогически практики за учене чрез правене и преживяване.

Предвидени са четири иновационни работилници за изработване изделия от еко-материали, за производство на екологични продукти, за създаване на роботи и за запознаване с родопския фолклор.

– Кръгла маса с обратна връзка – предвижда се обсъждане на споделените иновативни практики, както и осъществяване на обратна връзка чрез анкета.

– Посещение на Звезден спектакъл в Планетариум – гр. Смолян.

В третия ден на форума е предвиден културен обмен с посещение на културни обекти и забележителности на гр. Смолян.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура