Пожарната: Нека бъдем отговорни към себе си, към близките и домовете си!

19 Apr, 2024

Във връзка със зачестилите случаи на битови пожари в страната, в резултат на неправилна експлоатация на електрически и газови уреди, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян, Ви напомня за мерките за пожарна безопасност в бита.

Тези пожари често са причина за загинали и пострадали хора. Нека да обезопасим домовете си!

Общи мерки за безопасност при експлоатация на електрически и газови уреди

 • Стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация дадени от производителя.
 • Не оставяйте уредите без наблюдение.
 • Използвайте уредите по предназначение.
 • Обръщайте внимание на състоянието на уредите. Ако имате съмнения за повреда обърнете са към специалист.
 • Не използвайте нестандартни уреди.
 • Не оставайте без надзор или сами вкъщи малки деца при работещи уреди.

Правила за пожарна безопасност при използване на електрически уреди

 • Включвайте електроуреда директно в контакта. Не използвайте разклонители или удължители.
 • Проверявайте електроуреда за повреден щепсел или разхлабени връзки преди да го ползвате. Ако има неизправности незабавно ги отстранете.
 • Не ползвайте електрически уреди с открити реотани.
 • Поставете електрическия уред на подходящо място, за да няма опасност от обръщане.
 • Не гасете с вода запалени електрически уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа. Гасене се извършва след изключване на тока от електрическо табло.
 • Не покривайте работещ електрически уред.

Правила за пожарна безопасност при използване на уреди работещи на газ

 • Да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход.
 • Да се проверява периодично състоянието на уреда и херметичността на газопроводите /връзките на маркучите/ за евентуален теч. Проверката може да се извърши със сапунено воден разтвор.
 • Задължително да се осигурява естествена вентилация на помещенията, които се използват газови уреди.
 • Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в помещения под нивото на терена /мазета/.

АКО ВСЕ ПАК ВЪЗНИКНЕ ПОЖАР, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ТЕЛЕФОН 112!

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура