Мелемов: Ще инициирам референдум за общинско предприятие по чистота

27 Sep, 2023

Обръщение на кандидата за кмет на община Смолян Николай Мелемов

Уважаеми съграждани,

Длъжен съм да разясня на жителите на община Смолян защо не предприех действия по създаването на общинска фирма по чистота. Когато приключи предишният договор с Титан, направих проучване на материалните активи, които са необходими за тази дейност. Оказа се, че са нужни около 8 млн. лв. за закупуване на машини, съдове за смет и оборудване на база.

Тази сума няма как да бъде заделена от общинския бюджет. Затова потърсих други възможности, като изпратих писмо до ПУДООС за отпускане на дългосрочен безлихвен заем, но такъв ни бе отказан.

Общината не може да получи средства по европейски програми и фондове за подобен род дейност.

До днес продължаваме да плащаме наследени стари задължения, а аз обещах, че няма да правя нови заеми за сметка на данъкоплатците.

Нека първо ви кажа какво беше и какво е финансовото положение на община Смолян, за да направите правилна и обективна преценка.

Общинският дълг през 2011 г. беше почти 24 милиона лева, сега е по-малко от 6 милиона. Просрочените задължения тогава бяха 4 милиона, сега са 0 лева.

Вие ми гласувахте доверие три мандата, защото не ви излъгах и не допуснах общината да задлъжнее.

Благодарение на строгата финансова дисциплина вече 7 години община Смолян не е обект на финансов мониторинг от страна на Министерство на финансите.

В последния си мандат минахме през тежка пандемия, финансова криза, висока инфлация и две години политическа нестабилност.

Никой разумен човек в такъв период не би посмял да изтегли банков кредит при положение, че лихвеният процент се увеличи, имаше скок на горивата и ел. енергията.

Трябваше да положим сериозни усилия да задържим финансовите показатели в нормативно установените граници.

Сега си давам сметка, че тези мои решения са били правилни, защото ако бях взел кредит за общинско предприятие, трябваше да увеличим данъците, за да го покриваме.

Затова се обръщам към вас с молба за разбиране, като отправям следното предложение –

ако бъда избран отново за кмет, поемам ангажимент да инициирам местен референдум, на които вие да вземете решение дали да направим общинско предприятие по чистота чрез поемане на нов общински дълг, или не. Ще ви се доверя изцяло.

Каквото и друго да чуете от кандидатите за кметове относно чистотата на Смолян, ще бъде само за целите на предизборната надпревара. Винаги съм бил искрен с вас и се надявам взаимното ни доверие да продължи и занапред!

Благодаря ви за вниманието!

 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

 

Източник: Пресцентър на ГЕРБ Смолян

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура