Обсъдиха важни проблеми за област Смолян относно Африканската чума

22 Aug, 2019

В рамките на поредното си заседание, открито и ръководено от областния управител Недялко Славов, Постоянната областна епизоотична комисия обсъди изпълнението на решенията, взети на предходни заседания и коментира проблемните въпроси, свързани с ограниченията на достъпа и дейностите в инфектираните зони с Африканска чума по свинете.

Д-р Валентина Мелемова от Областна дирекция по безопасност на храните представи актуалната епизоотична обстановка в област Смолян, като до момента установените инфектирани зони от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) в региона са три – в землището на с. Змейца, общ. Доспат, Държавно ловно стопанство „Извора“, общ. Девин, и с.Забърдо в района на „Чудните мостове“, община Чепеларе.

Инж. Ивайло Исаев – заместник-директор на ЮЦДП-Смолян, и инж. Венцислав Фурлански – директор на ДГС-Смолян, предоставиха справка за броя на отстреляните диви свине на територията на областта. Като за периода 29.07-19.08.2019 година на територията на ЮЦДП са отстреляни 120 диви свине, от които 49 в рамките на Смолянска област. Дивите свине в инфектираната зона на Държавно ловно стопанство „Извора“, общ. Девин, се отстрелват и загробват по указания. В териториите на ЮЦДП са открити 22 трупа на диви свине, от които 7 са отрицателни за АЧС, за 2 проби няма още резултати, а 13 са положителни.

Инж. Фурлански уточни, че от всички отстреляните диви свине на територията на ДГС-Смолян към момента пробите за АЧС са отрицателни.

Представителите на общините дадоха справка за изпълнението на указанията на Централната епизоотична комисия и Областната епизоотична комисия по отношение на процедурата за подпомагане на стопани с 300 лв., предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони. Общо са подадените заявления от 266 стопани от област Смолян. Беше обърнато внимание, че стопаните носят отговорност за достоверността на подадената информация при попълване на документите.

Обсъден беше въпросът за ограниченията в инфектираните зони, които се налагат от указанията в заповедта на Министъра на земеделието, храните и горите. Представителите на общините и горовладелските кооперации от област Смолян споделиха своите притеснения, имайки предвид голямата значимост на дърводобива и туризма за региона.

Областният управител Недялко Славов прояви разбиране, изхождайки от спецификата на региона, но уточни, че законово трябва да бъдат спазени указанията на Министъра на земеделието, храните и горите.

Взе се решение Общинските епизоотични комисии да проведат заседания до 27 август 2019г., когато ще се проведе следващото заседание на Постоянната областна епизоотична комисия, като на тези заседания общините вземат решения и направят предложения за справяне с проблемите, като бъдат посочени неоспорими аргументи, подкрепящи твърденията, за да има юридическа основа за разглеждане на въпроса в Областната епизоотична комисия.

Предложените проекто решения за извозване на добитата вече дървесина до склад от инфектираните зони при спазване на всички изисквания за биосигурност и за достъп до инфектираните зони за теренни проверки на служителите на Областна дирекция „Земеделие“-Смолян бяха приети от членовете на Постоянната областна епизоотична комисия.

Областният управител свика следващото заседание на комисията за вторник (27 август 2019 година) от 14:00 часа в зала 201 на Областна администрация Смолян.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура