Зачестяват случаите на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в съдовете за смет в Смолян

09 May, 2016

8Напоследък в съдовете за смет и до тях се струпват голямо количество отпадъци от всякакъв вид, констатират от почистващата фирма. Забелязва се изхвърляне на трева в контейнерите, които са предназначени само за битови отпадъци. Така те бързо се запълват и не остава място за домакинските отпадъци.  Зелената маса трябва да се поставя до съдовете, тогава фирмата изпраща багер и товарен автомобил, които да я съберат и извозят. Вече започна сезона на традиционните ремонти, които извършват домакинствата. Това става ясно от струпването на строителни отпадъци до контейнерите. 7Гражданите трябва да знаят, че строителен отпадък  до 1 кубик се извозва безвъзмездно, но при наличие на по-голямо количество следва да се подаде заявка във фирмата. Заявка се подава и в случаите, когато жителите имат вече ненужни мебели. За всеки вид отпадък, които е различен от битовия се налага изпращането на специализирана техника, която да го извози. Съдовете за пепел също често се запълват със строителни, битови отпадъци, както и нерядко в тях се поставят пътеки, килими и др.Със започналото традиционно почистване на дворове и градини по селата също се забелязва често да се изхвърлят камъни, пръст, трева и клони в „Бобрите“.  По този повод фирмата призовава генерираните разнородни отпадъци от всяко домакинство да се изхвърлят на определените за това места.

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура