В община Смолян бе представен проект по норвежка програма за енергийна ефективност и възобновяема енергия в две сгради в Смолян

27 Apr, 2016

phpnEZcog4744На пресконференция в община Смолян бе представен проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в две сгради в Смолян. Това са Второ ОУ „Проф. д-р Асен Златаров” и ОДЗ „Родопчанче. Одобреният проект на общината е по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия, финансиран по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014. Договорът за безвъзмездна помощ бе подписан на 18 август м.г. Бюджетът на проекта е 629 869, 69 лв. За община Смолян е 601 236,34 лв., а за партньора по проекта 28 633,35 лв. Продължителността му е 18 месеца. Партньор по проекта е „Енок-Сентерет – Център за енергийна ефективност“, норвежка организация със 17-годишна практика в области като отопление, охлаждане, автоматизация, околна среда, сгради, електро, енергиен мениджмънт и др. Компанията притежава сертификат за одобрение от правителството и ще допринесе с ноу-хау, обучения и консултации в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, за постигане на по-добър ефект от прилагане на мерките в избраните общински сгради.
Ръководителят на проекта и зам.-кмет на община Смолян инж.Мариана Цекова представи изпълнените и планираните дейности по проекта. Сформиран е екип за изпълнение на проекта. Избрани са изпълнители на почти всички дейности, изготвени са работни инвестиционни проекти. Обявена е открита процедура по ЗОП за строително-монтажни работи.
Главната цел на проекта е да се постигнат икономии по отношение разходите на електрическа и топлинна енергия в сградите, които са общинска собственост. Така ще бъде постигнато голямо намаление на емисиите на парникови газове, което пряко кореспондира с целите на грантовата схема „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура