По-ниската цена за добиване на паднала дървесина остава до края на годината

17 Mar, 2016

1436_0По повод на внесеното предложение от областния управител Недялко Славов, Управителният съвет на „Южноцентрално държавно предприятие”, гр.Смолян взе решение да се запази до 31.12.2016г. цената от 3 лв. без ДДС за пространствен куб.м. пострадала иглолистна дървесина, добивана за собствени нужди от физически лица.

В следствие на бедственото положение от началото на 2015 година, ДГС от област Смолян отчетоха значителни количества паднала дървесна маса, като най-засегнати са 4-те горски стопанства – Златоград, Смилян, Славейно и Смолян. Областният управител провеждаше регулярни работни срещи с представители на ЮЦДП, РДГ и 4-те горските стопанства за координиране и отчитане на процесите по инвентаризация и усвояване на падналата дървесина. През септември м.г. Славов предложи на ЮЦДП да бъде намалена цената на падналата иглолистна дървесина за физически лица, следствие на което цената за куб.м. падна от 5 на 3лв. без ДДС за срок до 31.03.2016г. Благодарение на активното взаимодействие между институциите през изминалата година беше усвоена 1/3 от снеголомната и снеговалната маса. Но все още остават значителни количества неусвоена дървесина, чието качество с времето намалява, а рискът от възникване на пожари, болести и неприятели се увеличава. Дейностите по инвентаризацията и приоритетното усвояване на падналата дървесина продължават и през тази година. За да бъде усвоена максимално и за най-кратки срокове пострадалата дървесина, а и за да могат домакинствата да спестят от разходите за отопление, областният управител Недялко Славов предложи по-ниската продажна цена да се запази и след 31 март 2016г., на базата на което УС на ЮЦДП взе решение за удължаване на срока до края на годината.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура