Отчитат намаляване на замърсяването на въздуха в Смолян

27 Mar, 2024

За първи път през 2023 г. Смолян е под допустимите норми и по двата показателя – средно годишна концентрация на ФПЧ и брой дни с превишение, информира Екатерина Гаджева, директор на РИОСВ.

Намаленото ниво на запрашаване на въздуха се дължи както на извършващата се замяна на замърсяващите атмосферата печки на твърдо гориво, така и на ограничаване на опесъчаването през зимния период на улиците на Смолян и използването на химически материали за снегопочистване, коментира за БТА Марин Захариев, заместник-кмет.

Над 2000 домакинства в областния град вече са изхвърлили печките на дърва и въглища, заменяйки ги с отоплителни уреди с пелети и климатици, според информация от Община Смолян.

Подмяната на отоплителната база в домакинствата се извършва по проект на Община Смолян, финансиран по Оперативната програма „Околна среда“.

Предстои да се обяви нова кампания за приемане на документи за смяна на замърсяващите печки за още стотици домакинства. Очаква се държавно финансиране за подмяна на отоплителните уреди и на административни сгради в Смолян, допълни Захариев.

Според него ефективни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух са въведени и по отношение на почистването на улиците на града.

От Общината настояват пред Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) да се намали възможно най-малко опесъчаването и да се използват химически методи за снегопочистване.

Преди месец Общината започна метене на улиците, включително и машинно.

Подобряването на качеството на въздуха е осезаемо, според общинари, на фона на предишни години, когато превишенията на ФПЧ в атмосферата на Смолян бе над нормите както по брой дни, така и като средно годишна концентрация.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура