В Мадан ще се проведе обсъждане на интегрирани териториални инвестиции

28 Feb, 2024

Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-117 “Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област” на водещ партньор Община Рудозем ще се проведат както следва:

– Рудозем, 14 март 2024 г. от 10:00 ч. в зала в Общинска администрация – Рудозем, бул. „България” № 15, гр. Рудозем;

– Мадан, 14 март 2024 г. от 13:30 ч. в зала в Общинска администрация – Мадан, ул. “Обединение” 14, гр. Мадан;

– Неделино, 19 март 2024 г. от 10;30 ч. в зала в Общинска администрация – Неделино, ул. “Александър Стамболийски” 104, гр. Неделино;

– Девин, 20 март 2024 г. от 10:30 ч. в зала в Общинска администрация – Девин, ул. „Дружба” № 1, гр. Девин;

– Борино, 22 март 2024 г. от 10:30 ч. в зала в Общинска администрация – Борино, ул. “Христо Ботев” №1, с. Борино.

Резюме на Концепцията:

Настоящата Комбинирана концепция за интегрирани териториални инвестиции обединява следните общини: Община Рудозем, Община Мадан, Община Неделино, Община Девин и Община Борино. Всички те се обединяват около една цел и тя е постигане на екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област.

Като партньори са привлечени и сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, Професионална гимназия по електротехника – гр. Девин и асоциирани партньори – работодатели. Партньорите в концепцията са обединени около решаването на общи проблеми и полагането на усилия в посока подобряването на икономическото и социално развитие на региона.

Предвидени са следните мерки:

– Мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общините Неделино и Борино;

– Мерки за превенция и управление на риска от наводнения на територията на общините Рудозем, Мадан и Девин;

– Мерки за развитието на туризма – предвидени са на територията на всички общини;

– Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност на територията на общините Рудозем, Мадан и Борино;

– Мерки за подобряването на здравната инфраструктура на територията на Община Девин;

– Мерки за подобряване енергината ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Мадан;

– Мерки за насърчаване на заетостта и развитието на умения на територията на общини Рудозем, Неделино, Девин и Борино;

– Мерки за социално включване и равни възможности на територията на община Борино и община Мадан;

– Мерки за насърчаване на младежката заетост на територията на община Мадан.

– Мерки за подобряване връзката на образованието с пазара на труда на територията на община Девин.

Община Мадан Ви приканва  да попълните онлайн анкетата за КИТИ „Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област“ на следния линк: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeAN_SCDP1-SLk…/viewform

Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ – Смолян (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: oicsmolyan@gmail.com или да се свърже с нас на 0301 888 05.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура