Горски от РДГ-Смолян задържаха 23 кубика незаконно добита дървесина

28 Feb, 2024

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Смолян са задържали 23 плътни кубически метра незаконно добита строителна дървесина, съобщи ИАГ.

Нарушението е констатирано в отдел горска територия, собственост на физически лица, обединени в горски сдружения в село Стойките.

По време на проверката инспектиращите са установили лица, извършващи сеч на дървета.

Оказва се, че за отдела, в който се добива дървесина има издадено редовно позволително за сеч, но са отсечени неправомерно 18 смърчови дървета.

От тях 16 смърча са били прясно маркирани с приспособен шестограм, наподобяващ контролна горска марка със син цвят и два немаркирани с КГМ.

За установеното административно нарушение по Закона за горите е подаден сигнал на тел. 112.

При съвместен оглед с органите на МВР са задържани два бензиномоторни триони, един брой  шестограм и  спрей със син цвят.

Сечта е спряна за срок от 3 дни и са съставени констативни протоколи. Работата по случая продължава.

От началото на годината до 27 февруари 2024 г. екипите на РДГ-Смолян са извършили  над 1 850 рутинни проверки.

Инспектирани са 380 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 533 обекта за добив на дървесина, 335 превозни средства, 325 физически лица, извършващи дърводобив и други.  Съставени са общо 13 акта по Закона за горите.

Проверките за спазване на горското и ловно законодателство в териториалния обхват на Дирекцията продължават.

 

Снимки: ИАГ

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура