Девинската крепост ще бъде проучена от археолози

06 Feb, 2024

Правителството учреди безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост.

Имотът попада в района на дейност на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Извора” гр. Девин към Държавно предприятие „Южноцентрално държавно предприятие” – Смолян.

Площта е 3,419 дка в землището на град Девин и се учредява в полза на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян за срок от 3 години.

По този начин се обезпечава извършването на теренни проучвания и консервация на археологическа недвижима културна ценност „Девинска крепост“.

Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска извършване на теренни проучвания и консервация на недвижима културна ценност „Девинска крепост“ в горска територия – държавна собственост.

История…

Крепостта “Калето” се намира в съседство със сегашния град Девин и е свързана с драматичните събития от османската епоха. „Изкачваме се в продължение на тридесет минути и виждаме, че пътеката спира в подножието на една „стеница….”.

След това тя незабелязано изви надясно и врязана в скалата с около педя и половина, води към вътрешността на каменната твърдина. Отляво е камък, отдясно е урва.

Хаси шавнал – литнал си в стръмнината. Защитниците на Калето не са рискували с тая дяволска пътека, която се е превръщала, когато трябва от пътека в капан.

Завой наляво и ето ни горе – сред дъбов храсталак и люляк. Равното е малко, няма петдесетина крачки – и вляво и вдясно, напред и назад те огражда страховита пропаст.

От укрепленията по върха от части е запазена стената откъм изток, правена от ломен камък и бял хоросан, широка – 1, 2 метра и висока на места до два и половина метра”.

Така Николай Хайтов описва посещението си до Девинската крепост Калето в м. „Струилица”.

 

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура