Асоциацията по ВиК обяви конкурс за длъжността „Главен секретар”

06 Feb, 2024

Председателят на Асоциация по ВиК обявява конкурс за длъжността „Главен секретар”, съобщи Областна администрация Смолян.

Документите за участие в конкурсите се подават лично от кандидатите или от надлежно упълномощено лице в срок 1 /един/ месец от публикуване на обявлението за конкурса (до 05 март 2024 г. включително) в Асоциация ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”  ЕООД – Смолян, намираща се на адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 14, ет. 2, стая 204 “Деловодство” в рамките на работния ден от 09:00 часа до 17:30 часа.

Подробна информация за място и характер на работата, трудово възнаграждение, изисквания за длъжността, начин на провеждане на конкурсите, необходими документи за участие в конкурсните процедури, място и срок на подаване на документите за участие може да изтеглите от ОБЯВЛЕНИЕТО.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура