Пожарната в Доспат напомня правилата за безопасност през отоплителния сезон

15 Nov, 2023

РАЙОННA СЛУЖБА ”ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” –   ГРАД  ДОСПАТ

ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ  ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН

•    Не поставяйте горими материали на по-малко от метър от нагревателни и
отоплителни уреди, като печки, фурни и камини и др.
•    Използвайте уредите само по предназначение. Фурните не трябва да се
използват за отопление, а електрическите печки за сушене на дрехи.
•    Проверявайте отоплителната система най-малко веднъж годишно. Най-добре е това да бъде направено от специалист.
•    Уверете се, че димът и другите продукти на горене излизат навън.
•    Почиствайте от наслоявания и прах димоотводите и въздуховодите.
•    Осигурете постоянна естествена вентилация на помещенията, които се отопляват с газови печки, за да избегнете натравяне с въглероден оксид.
•    Когато закупувате електроуреди, вижте дали имат документи за произход и
качество от производителя.
•    Проверявайте електроуреда за повреден щепсел или разхлабени връзки преди
да го ползвате. Ако има неизправности, по-добре не го ползвайте.
•    Поставяйте електроуредите на равни повърхности, но не и върху рафтове, маси
или други мебели.
•    Не поставяйте електроуреди в близост до врати или други места, където често
преминавате, за да избегнете неволно бутане.
•    Включвайте електроуредите директно в контакта. Не използвайте удължители.
•    Не ползвайте електроуреди във влажни или мокри помещения, освен ако не са
специално предназначени за това.
•    Не оставяйте без надзор работещи електроуреди. Изключете ги преди да
излезнете или си легнете.

Вижте как да обезопасите дома си за възникване на пожар в бита. Тези пожари са основна причина за загинали и пострадали хора.

•    Почистете и укрепете димоотводните тръби. Проверете комина дали е почистен и добре измазан, без пукнатини.
•    Използвайте безопасно място за изхвърляне на пепелта и жарта.
•    Не оставяйте камини с открит огън без надзор.
•    Не използвайте леснозапалими течности (бензин, нафта и др.) за разпалване.
•    Монтирайте печките върху негорими подложки с размери, по-големи от тези на уреда.

    Организирано е приемно време всеки понеделник от 14.00ч. до 16.00ч. в сградата на РСПБЗН-Доспат за консултации, свързани с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура