Община Чепеларе осигури 9800 лева помощ за потърпевши семейства от пожар

17 Sep, 2023

На 26 март 2023 г. при възникнал пожар в град Чепеларе изгоря жилищна сграда, като в пожара е изпепелена цялата покъщнина на семействата.

Община Чепеларе като институция и жителите и предприеха множество действия за подпомагане на живущите в сградата домакинства.

Поредното действие на екипа, отговарящ за социалните проекти в Община Чепеларе е във връзка с кандидатстване на лицата за подпомагане по процедура за отпускане на социална помощ открита от „Фонд социална закрила“.

Фонд „Социална закрила” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на труда и социалната политика. Със своя Заповед № РД-25-7/20.07.2023г. Министъра на труда и социалната политика одобрява „Обявление за откриване на процедура за отпускане на социална помощ“ на пострадали семейства при бедствия и аварии.

Фондът отпуска социална помощ на лица и семейства при кризисни ситуации, като наводнение, земетресение, пожар или друго бедствие. За изпълнение на задълженията по процедурата общинските администрации и Агенция за социално подпомагане си взаимодействат в спешен порядък.

Благодарение на ползотворната съвместна работа на експертите ни от отдел “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” към Община Чепеларе и тези от Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика на семействата кандидатстващи по процедурата са предоставени общо 9 800 лв. за закупуване на техническо оборудване /обзавеждане.

Домакинствата вече се радват на предоставените средства и закупуват необходимото им.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура