Нови клонове тополи ще отглеждат в горски разсадник на ЮЦДП-Смолян

17 May, 2023

След като служители на Южноцентралното държавно предприятие посетиха през миналата година Центъра за изследвания на тополите в гр. Казале Монферато в Италия, бе обсъдена възможността за закупуване на нови клонове тополи за нуждите на предприятието.

През месец март 2023 г. бе закупен посадъчен материал от три нови клона тополи-„Стура“, „Двина“ и „Вилафранка“ за създаване на нови маточници в горски разсадник „Наков чифлик“ към ТП ДГС Пазарджик“ (бившето „Тополово стопанство“).

Новите клонове са създадени и регистрирани от Центъра за изследвания на тополите в Италия.

Очаква се в следващите 2-3 години да започне производството и добива на резници, с цел създаване на интензивни култури от новите клонове топола.

През това време внимателно ще се следи за адаптацията и здравословното им състояние, съобщи инж.
Елин Лилов, лесоинженер в ЮЦДП-Смолян.

Интересно е да се отбележи, че на територията на горски разсадник „Наков чифлик“ в последните 30 години не са създавани маточници от нови клонове топола.

 

Снимки: ЮЦДП-Смолян

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура