Община Златоград започва проучвания за нови водоизточници

29 Nov, 2017

Община Златоград започва проучвания за търсене на нови алтернативни източници за водоснабдяване. Това стана ясно по време на извънредната сесия на местния Общински съвет, която бе свикана заради проблема с водата от река Върбица.

Взети са необходимите проби, като качеството на водата е с нормални показатели, уверяват от ВиК, но превантивно е спряно водоподаването от кладенците при река Върбица, като градът се захранва от кладенците при река Неделинска. От Горубсо-Златоград бяха категорични, че хвостохранилището е безопасно. Проблемът с оцветяването на водата идвал от тръстиката, която се е самозалесила в областта на хвостохранилището. Според, Евгений Михайлов – изпълнителен директор на “Горубсо”-Златоград, съоръжението е перфектно.

Ние през 2016 г. надградихме стената с цели три метра, като предишното надграждане е било през 2004 г. с един метър. Сега го надградихме с цели три метра, и стената и чашата на преливника. Имаме едно перфектно съоръжение, това ви го гарантирам и пред цялата общественост го гарантирам“, заяви Евгени Михайлов. Според експерти на Регионалната инспекция по околна среда и водите, източникът на замърсяването вчера е именно въпросното хвостохранилище.

Източникът на замърсяването е хвостохранилещето към Ермореченската обогатителна фабрика. След интензивните валежи, значително е повишен дебитът на р. Ерма, преминаваща през хвостохранилището и вливаща се в р. Голяма. В резултат на това, се отмиват натрупаните в опашката на съоръжението отложения от хвоствов пясък”, се казва в официалното съобщение на Екоинспекцията.

От Басейнова дирекция „Източно-беломорски район“ също са категорични, че е констатирано преливане от хвостохранилището в река Голяма и въпросното съоръжение е замърсило двете реки, съобщи ,,Дарик”.

Проекторешението, което ще бъде гласувано днес следобед, предвижда Община Златоград да стартира процедура за прединвестиционно намерение за проучване на алтернативни водоизточници или за изграждането на пречиствателна станция на питейната вода в Златоград.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура