Кметът Мелемов кани гражданите на Смолян на обществено обсъждане

24 Aug, 2016

11Кметът на Смолян Николай Мелемов,  на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 130д, ал. 2 от Закона за публичните финанси уведомява, че е изготвен проект на план за оздравяване на община Смолян. В тази връзка се организира обществено обсъждане , което ще се проведе на 26.08.2016 г. от 10:00 часа в зала 247  на община Смолян.

Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища в деловодството на Община Смолян – бул. “България” №12, тел. за информация и връзка 0892 215 336, 0301 80610, e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg – заместник кмет Венера Аръчкова.

 

План за финансово оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г. 

Допълнение към плана за финансово оздравяване на община Смолян – /след проведеното обществено обсъждане/

Подробен план за финансово оздравяване

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура