Покана за обществено обсъждане на изпълнение на бюджет 2015 г. на община Смолян

18 Mar, 2016

phpBDwHDQ5344На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Смолян отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2015 година на община Смолян.

Обсъждането ще се проведе на 28 март 2016 г. /понеделник/ от 17:30 часа в зала 247 на Община Смолян, бул. „България” № 12, под ръководството на г-жа Венера Аръчкова – заместник кмет на община Смолян.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на община Смолян /бул. „България” №12/, ет.2, стая 202 или на интернет страницата на общината –www.smolyan.bg

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: obs_smolyan@abv.bg

 

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура