Община Неделино изготви план за финансово оздравяване

16 May, 2024

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМ и във връзка с чл.130д, ал.3 от Закона за публични финанси, Кметът на Община Неделино – Боян Кехайов, кани жителите на Община Неделино, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, неправителствени организации и други заинтересовани лица на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ – ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО.

Публичното обсъждане ще се проведе на 30 май 2024 г. (четвъртък) от 10.00 часа в заседателната зала на четвърти етаж в сградата на Общинска администрация Неделино. На срещата ще бъдат обсъдени основните насоки и акценти на проекта на План за финансово оздравяване на община Неделино 2024-2026г..

Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения на План за финансово оздравяване на община Неделино 2024-2026г.

Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища в деловодството на община Неделино – ул. „Александър Стамболийски“ 104 в срок до 29.05.2024г. до 17.00 часа.

тел. за информация 03072/92-92,

 

Приложение:


Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура