Община Смолян представи успешни европроекти на местна конференция

16 May, 2024

Експерти представиха успешни европейски проекти на местна конференция по проект “Европа на Балканите: Общо бъдеще” в Смолян. Тя се проведе в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в родопския град.

Във форума взеха участие представители на държавната и местната власт и екипът на Областния информационен център.

От Община Смолян във форума участва гл.експерт в дирекция „Стратегическо планиране, иновации, проекти и туризъм” Мария Боготлиева.

Тя посочи, че Община Смолян е получила средства по инвестиционната програма „Региони в растеж“ по пет мащабни проекта.

Боготлиева представи като успешни проектите за мерки за енергийна ефективност, по които са санирани 12 многофамилни жилищни сгради; проект за обновяване на образователна инфраструктура, включващ и Експерти представиха успешни европейски проекти на местна конференция по проект “Европа на Балканите: Общо бъдеще” в Смолян.

Тя се проведе в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в родопския град. Във форума взеха участие представители на държавната и местната власт и екипът на Областния информационен център.

От Община Смолян във форума участва гл.експерт в дирекция „Стратегическо планиране, иновации, проекти и туризъм” Мария Боготлиева.

Тя посочи, че Община Смолян е получила средства по инвестиционната програма „Региони в растеж“ по пет мащабни проекта.

Боготлиева представи като успешни проектите за мерки за енергийна ефективност, по които са санирани 12 многофамилни жилищни сгради; проект за обновяване на образователна инфраструктура, включващ и изграждане на нов физкултурен салон в Профилирана природо-математическа гимназия (ППМГ) „Васил Левски“.

С финансиране по тази програма са извършени ремонти и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, детски площадки, пешеходни алеи. Завършени са новите социални жилища, изградени по проект по „Региони в растеж“ и предстои скоро да бъдат настанени в тях нуждаещи се жители на Смолян.

Ремонтът и обновяването на Планетариума в Смолян също е финансиран по тази програма. Проекти за енергийно обновяване и мерки за енергийна ефективно на сградите на читалището в с. Смилян и Художествената галерия в Смолян предстои да се финансират по НПВУ. По плана ще се изгражда Младежки център в сградата на пострадало от пожар училище в Смолян, допълни още Боготлиева.

Проектът “Европа на Балканите: Общо бъдеще” се изпълнява с подкрепата на Европейската комисия. С този проект БТА си поставя за цел да предоставя информация на широката общественост и да насърчава открит диалог относно политиката на сближаване на Европейския съюз и да представя резултатите на местно ниво и изпълнението на политическите приоритети на съюза.изграждане на нов физкултурен салон в Профилирана природо-математическа гимназия (ППМГ) „Васил Левски“. С финансиране по тази програма са извършени ремонти и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, детски площадки, пешеходни алеи.

Завършени са новите социални жилища, изградени по проект по „Региони в растеж“ и предстои скоро да бъдат настанени в тях нуждаещи се жители на Смолян. Ремонтът и обновяването на Планетариума в Смолян също е финансиран по тази програма.

Проекти за енергийно обновяване и мерки за енергийна ефективно на сградите на читалището в с. Смилян и Художествената галерия в Смолян предстои да се финансират по НПВУ. По плана ще се изгражда Младежки център в сградата на пострадало от пожар училище в Смолян, допълни още Боготлиева.

Проектът “Европа на Балканите: Общо бъдеще” се изпълнява с подкрепата на Европейската комисия. С този проект БТА си поставя за цел да предоставя информация на широката общественост и да насърчава открит диалог относно политиката на сближаване на Европейския съюз и да представя резултатите на местно ниво и изпълнението на политическите приоритети на съюза.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура