Община Смолян ще награди талантливи деца за участието им в конкурса „С очите си видях беда“

10 May, 2024

33 деца, участвали в конкурса „С очите си видях беда“ ще бъдат наградени в Община Смолян на 14.05.2024 г. в 15.00 часа в зала 247.

Международният конкурс за детска рисунка е организиран от Министерството на вътрешните работи – Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Министерството на образованието и науката и Национален дворец на децата – София.

На 27.03.2024 г. комисия, назначена със Заповед на кмета на Община Смолян, в чийто състав бяха включени представители на Общината, РДПБЗН- Смолян, Художествена галерия и РИМ „Стою Шишков“ разгледа, оцени и класира рисунките, постъпили от детски градини и училища на територията на Община Смолян.

Общо 239 деца и ученици от 3 общински детски градини, 9 общински и 2 държавни училища на територията на Община Смолян, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – кв. Каптажа и Център за работа с деца на улицата – с. Широка лъка се включиха със своите творби в конкурса.

Представените рисунки бяха в три възрастови групи – 7-10 г., 11-13 г. и 14-18 г.

От проведения общински кръг на Международния конкурс „С очите си видях бедата“, класирането е както следва:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 7-10 ГОДИНИ

ПЪРВО МЯСТО:

МАРТИН КОЛУНЧЕВ – III а клас,
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

ВТОРО МЯСТО:

НЕДЕЛЧО ДЕЛЕВ – 10 год., III а клас,
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

ТРЕТО МЯСТО:

БОЖИДАРА КОТУПОВА – 9 год., III б клас,
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:

ЕЛИСАВЕТА ЧЕТИНЕВА – 9 год., III а клас,
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА – I а клас,
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

РИДУАН МИНКОВ – III клас,
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

ИВЕЛИНА АДЖЪОГЛУ – I клас,
ОУ „Юрий Гагарин“ – гр. Смолян

ДИМИТЪР ХАДЖИЕВ – III а клас,
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

ЯНИС ЖЕКОВ – 7 год.
ДГ „Русалка“ – с. Търън

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 11-13 ГОДИНИ

ПЪРВО МЯСТО:
НИКОЛИНА ЧИНОВСКА – 13 год., VII а клас,
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

МИНА – САМЪР ФЕРРЕЙРА – 13 год., VII клас
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

ВТОРО МЯСТО:

ЕЛИЦА РУСИНОВА – 12 год., VI клас,
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

ЙОАННА ПИЧУРОВА – 11 год., V а клас
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

ТРЕТО МЯСТО:

ДЕНИСЛАВ ГАДЖЕВ – 11 год. V клас,
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

АЛЕКСАНДРА БАШЕВА – 13 год.
ОУ „Стою Шишков“ – гр. Смолян

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:
СИМОНА МАРИНСКА – 11 год., V клас
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

МАРИЯ НИКОЛОВА – 12 год., V клас,
ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Смолян

ПАВЛИНА ГУГАЛЕВА – 13 г.
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Смилян

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА – 11 г.
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян

СИЯНА ФОТЕВА – 11 год.
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

ЯВОР ЧИКУРТЕВ – 12 год.,
ОУ „Св. Кв. Кирил и Методий“ – с. Смилян

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 14-18 ГОДИНИ

ПЪРВО МЯСТО:

ИВАНА ТОДОРОВА – 17 год., XI б клас,
ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян

ВТОРО МЯСТО:

ХРИСТИНА ЗАИМОВА – 14 год, VIII б клас,
ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

ТРЕТО МЯСТО:

ЙОРДАН МАРИНОВ – VIII б клас,
ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

САНЯ ПАЧЕДЖИЕВА – 14 год., VIII б клас,
ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:

ГЕРГАНА КАБАКОВА – 15 год., VIII б клас,
ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян

НАДИН МАНАФОВА – 14 год.,
ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

ЖЕНИ ШЕХОВА – 16 год.,
ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян

АНИТА МЕХМЕДОВА – VII клас,
ОУ „Юрий Гагарин“ – гр. Смолян

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ / ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ВТОРО МЯСТО

РАДИ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ – 15 г.
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – кв. Каптажа.

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:

ГАЛЯ АСЕНОВА – 10 г.
Център за работа с деца на улицата –
с. Широка лъка

ДОРА РАЙЧЕВА – 12 г.
Център за работа с деца на улицата –
с. Широка лъка

ЗЮМБЮЛ МАРИНОВА – 12 г.
Център за работа с деца на улицата –
с. Широка лъка

Рисунките, класирани на първо, второ и трето място участват в областен кръг на Конкурса за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата”.

 

 

Снимки: Община Смолян

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура