Община Чепеларе: БЧК подпомага най-уязвимите граждани с хранителни продукти

11 Apr, 2024

На 3 април 2024 г. Българският Червен кръст – Смолян започва поетапно зареждане на пунктовете за раздаване на хранителни пакети за уязвими български граждани отговарящи на критерии определени от Агенцията за „Социално подпомагане“, в изпълнение на „Програмата за храни и основно материално подпомагане – операция Подкрепа, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс“,

Пакетите съдържат 15 вида продукти от които седем вида консерви. Едночленните и двучленните семейства ще получат един пакет от продуктите с тегло над 10 кг., а тричленните и по-големите семейства – два хранителни пакета с общо тегло от над 38 кг.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 12 временни пункта в областта. Продължителността на работа на всеки от пунктовете  е по график и ще продължи до 7 юни 2024 г.

Храните ще се раздават срещу документ за самоличност и подпис на правоимащите.

Подробна информация, гражданите могат да получат от  секретариата на БЧК – Смолян, телефон 0301/63297 в териториалните структури на Агенция „Социално подпомагане“.

Допълнителна информация относно правоимащите за град Чепеларе можете да получите на телефон 0885 32 30 05, а за останалите населени места от община Чепеларе при кметовете и кметските наместници.

 

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ: 

За гр. Чепеларе раздаването започва от 11.4.2024 г. от 9:00-12:30 и от 14:00- 17:00 часа в сградата на бившия “Дом за юноши”, ул. „Беломорска“ 46, ет. 1, стая 1.

ПРОДУКТИТЕ В ОСТАНАЛИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЩЕ  БЪДАТ РАЗДАВАНИ В СГРАДИТЕ НА КМЕТСТВАТА НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

с. Зорница – 11.4.2024 г.

с. Острица – 11.4.2024 г.

с. Проглед – 12.04.2024 г.

с. Забърдо – 15.04.2024 г.

с. Павелско – 16.04. 2024 г.

с. Орехово – 17.04.2024 г.

с. Малево – 17.04.2024 г.

с. Хвойна – 18.04.2024 г.

с. Богутево – 19.04.2024 г.

с. Лилеково – 19.04.2024 г.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура