Община Смолян приключва изпълнението на проекта „Грижа в дома”

03 Apr, 2024

Община Смолян приключва изпълнението на проект „Грижа в дома в община Смолян“ по Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0184-C01, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

Във връзка с това, Община Смолян кани всички заинтересовани страни и медии на 5 април 2024 г. /петък/ от 10.00 часа в зала 247 в сградата на Община Смолян на пресконференция, на която ще се представят изпълнението на проектните дейности и развитието на социалните услуги, предоставяни по проекта.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура