Премахват десетки изоставени коли в Смолян

02 Apr, 2024

От началото на годината досега от Община Смолян са издадени 45 предписания за премахване на излезли от употреба моторни превозни средства, каза за БТА Виолета Филипова, връзки с обществеността в администрацията.

Общо три са репатрираните автомобила, 19 са доброволно премахнати.

Издадени са десет заповеди за принудително премахване. Срокът на предписанието за преместване е три месеца и започва да тече от деня, следващ посочената на стикера дата на поставяне.

При неизпълнение, излезлите от употреба коли ще бъдат транспортирани до площадка за временно съхранение и разкомплектоване, и на собствениците им ще бъдат налагани санкции в размер от 300 до хиляда лева, посочи Филипова.

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците в община Смолян се забранява съхраняването на излезли от употреба МПС на терени общинска собственост.

По думите на Филипова в община Смолян ще продължат дейностите по премахване на изоставени автомобили по улични платна и зелени площи, както и такива, които заемат паркоместа, затрудняват фирмите за почистване и влошават естетическия и екологичен вид на града като цяло.

 

Снимки: Община Смолян

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура