Обсъдиха приоритетни проекти за Смолянска област

27 Feb, 2024

Областният управител Захари Сираков откри и ръководи заседание на Областния съвет за развитие на област Смолян, в което участваха заместник областните управители Зарко Маринов и Боян Симеонов, народните представители от региона Анджей Джандев, Красимир Събев и Михал Камбарев, кметовете на Мадан, Чепеларе, Девин, Неделино и Златоград, председатели на общински съвети, заместник-кметове на общини, експерти, представители от ОИЦ-Смолян и МРРБ.

„Свиках това заседание, за да обсъдим приоритетните за развитието на област Смолян инфраструктурни обекти и да поставим конкретни искания пред министъра на регионалното развитие и благоустройството на насрочената за 25 март т.г. среща.“, каза областният управител Захари Сираков и прикани представителите на общините да изложат текущите и планирани за в бъдеще приоритетни проекти и инвестиционни програми, както и достигнатия етап на развитие по тях.

Всички общини в региона изтъкнаха като основен приоритет за развитие на местната икономика и привличане на инвеститори транспортната свързаност между населените места на територията на област Смолян и централната част на България.

Приоритетните проекти за региона са насочени и към развитие на балнео-туризма чрез инвестиции в сондаж за термални води; развитие на културния и историческия туризъм; изграждане и обновяване на инфраструктурата на спортни бази и съоръжения, около еко-пътеки и природни забележителности, с цел създаване на цялостен туристически продукт, който да предизвиква интерес и посещаемост през всички сезони.

В Смолян и Мадан се развиват идеи за изграждане на индустриални паркове и разширяване на пешеходни зони.

Цветанка Генчева и Зорица Ставрева от ОИЦ-Смолян представиха актуалните възможности по проекти и програми. Те презентираха Концепциите за интегрирани териториални инвестиции, подадени от област Смолян и допуснати до участие в класирането. С тях може да се запознаете, като последвате линковете по-долу.

Приканваме Ви да споделите и своето мнение на анкетата към всяка една от представените концепции:

https://eufunds.bg/bg/node/14907

https://eufunds.bg/bg/node/14904

https://eufunds.bg/bg/node/14903

https://eufunds.bg/bg/node/14902

https://eufunds.bg/bg/node/14900

https://eufunds.bg/bg/node/14897

https://eufunds.bg/bg/node/14895

Величка Костадинова – експерт „Проекти и публичност“ в Регионалното представителство на МРРБ, запозна присъстващите с Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България 2021-2027.

В заключителната част на заседанието Областният съвет за развитие прие правилника за устройството и дейността на Комисията по заетост към ОСР, съгласно чл.9, ал.4 от Закона за насърчаване на заетостта.

 

  • Източник и снимки: Областна администрация Смолян
Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура