102 години от рождението на почетния гражданин на Чепеларе Димитър Райчев

27 Feb, 2024

Димитър Георгиев Райчев е роден на 22.02.1922 г.в гр. Чепеларе в семейство на бедни земеделци. Основното образование завършва в гр. Чепеларе, а средното в гимназията с. Райково.

През време на Втората световна война като доброволец отбива военната си служба в гр. Скопие.

По време на службата завършва с пълно отличие военно- въздушното училище, а след това участвува в Първата фаза на войната като борден – радиотелеграфист на самолет.

След войната завършва като частен ученик гимназията в гр. Асеновград , а впоследствие- педагогически профил в университета “ Тодор Самодумов”-гр. Пловдив. От 1947 до 1949г. учителствува в с. Момчиловци, а след това в гр. Чепеларе.

За изграждането му като личност на учител положителна роля са изиграли неговите учители, като Стоян Ставрев, неговият чичо- Димитър Райчев, Таньо Видев и др.

В периода на учителствуването му / 1947-1968г./под неговият богат педагогически опит са израстнали множество лекари, хирурзи, военни и учени.

От 1968 г. работи в Историческият музей в гр. Смолян. Като уредник в историческият музей в гр. Смолян е откривател на ценни археологически находки, като установяване на палеолитна култура в Родопите.

Под негово ръководство се извършват археологически проучвания на тракийската и средновековната култура в Родопите. Извършва също така и археологически, биоспелеологични, палеонтологични проучвания в редица родопски пещери.

През 1968 г. полага основите на музейната сбирка по спелеология, която по- късно прераства в Музей на родопският карст и Музей по спелеология. В Музея по спелеология са намерили място ценни експонати от родопските пещери.

При биологичните изследвания, които Димитър Райчев извършва в родопските пещери, той открива нови видове троглобионтна фауна. Днес тя носи неговото име.

През множеството експедиции, проведени под негово ръководство се открива и фосилна плейстоценска фауна, като пещерна мечка, пещерен леопард, пещерна хиена и др. За издигането на научното равнище на Музея по спелеология работи в тясно сътрудничество с изтъкнати български учени, като акад. Иван Буреш, Петър Трантеев, ст.н.с. Иван Николов, проф. Живко Гълъбов, проф.Диню Канев, проф. Петър Пенчев, проф. Живко Иванов, доц. Михаил Малеев, ст.н.с. Петър Берон и др.

В областта на спелеологията под негово ръководство излизат от печат бюлетините “ Родопски пещерняк”. В излезлите от печат 67 бр. Бюлетини са отразени резултатите от спелеоложките проучвания в Родопите. Създател е на Музея на ските и ски спорта в гр. Чепеларе.

Участвува с редица доклади,в национални и международни школи по актуални проблеми на карста. Създател е на пещерният кръжок, който по- късно прераства в Пещерен клуб “Студенец” и е негов дългогодишен негов председател. Бил е главен и научен ръководител в многобройни национални, международни и клубни експедиции. Автор е на книгите “Чепеларе и неговите околности”, “Триградското ждрело” и “ Карстовото богатство на с. Ягодина”, както и на много статии, които и до днес са изключително актуални. Носител е на много правителствени отличия и награди.

Основоположник е на Планинско- спасителният отряд в гр. Чепеларе, старши инструктор е по спелеология, почетен член е на Българската Федерация по спелеология. Инициатор е на концепцията за развитието на пещерният туризъм в Родопите.

Като краен резултат са благоустроени родопските пещери. Носител е на ордените “ Кирил и Методий, I, II, III степен, медал “Алеко” и почетната значка“ Златен прилеп”.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура