Мобилното приложение Madan Travel подобрява туристическото изживяване

27 Feb, 2024

Община Мадан разполага с нова интерактивна туристическа апликация, която посредством игрови елементи в онлайн среда подобрява туристическото изживяване на туристите, посещаващи обекти на геонаследството в община Мадан.

Мобилното приложение Madan Travel може да бъде използвано както на мобилни устройства с Android, така и с iOS, като може да бъде изтеглено от тук:

Мадан разгръща туристическия си потенциал с атрактивни дестинации:

Кристалната зала в родопския град е била посетена от близо 30 хиляди туристи през миналата година.

Музеят е създадена през 1984 г., като в момента съхранява стотици образци на минерали и е уникален за страната ни. В него туристите попадат във впечатляващия свят на откритите в региона кристали.

Пещера-музей „Шаренка” – намира се на 3 км от гр. Мадан, на левия бряг на дълбок пролом. Представлява своеобразен музей на рударството в Родопите. Обитавана е от VIII в. пр. н.е.

Подземен минен музей „Сполука” – намира се в непосредствена близост до центъра на гр. Мадан. Основните полезни рудни изкопаеми, добивани някога от него са галенит, сфалерит, халкопирит, пирит и др.

Чрез подземен добив рудното тяло е разработвано на 310 м от повърхността.

През 1972 г., поради изчерпване на запасите и прекратяване на добивната дейност, участък „Сполука“ е затворен. В момента представлява уникален музей на рудничарството

Скален феномен „Конска глава“ – причудлива форми на скалните масиви, която може да се види близо до с. Лещак, община Мадан.

Конската глава е едно от чудесата на Родопите, което вече е обявено за защитена зона!

Водопад „Мечодолско дере“ – достъпът до водопада, намиращ се на 1 км от с. Равнища, община Мадан, е осеян с почти всички видове местна растителност, а около него меже да бъде открита голяма част от местната фауна.

Водопадът е на две нива, като горният пад на водата е около 1,5 м, а долният – около 4,5 м.

След вира, в който пада водата, приличащ на кръгло езерце, тя продължава по тясно каменно корито надолу, което е не по-малко живописно от самия водопад

Празникът „Дни на маданския кристал“ става традиционен

За поредна година община Мадан ще организира уникалния празник „Дни на маданския кристал“ или “Mineral show Madan”.

Второто издание на празника ще се проведе на 17 и 18 май 2024 г.

Организаторите отново предвиждат богата и пъстра програма, като в рамките на два дни, в центъра на града ще бъдат разположени шатри с колекции на кристали от местни и външни колекционери, както и предмети, изработени от кристали.

Всички посетители, освен че ще могат да разгледат експозицията от подземните шедьоври, ще могат и да си закупят от тях.

Ако сте колекционери от страната или чужбина може да заявите своето участие на:

email: madanoba@gmail.com

tel: +359/30898060/98220

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура