Община Борино осигури финансиране за редица инфраструктурни проекти

03 Jan, 2024

Община Борино осигури финансиране за реализация на редица важни инфраструктурни проекти на стойност 6 млн. лева по новия Държавен бюджет за 2024 година.

Ето и проектите:

  1. “Реконструкция на общински път SML 1032 от път SML 1031 – Тешел – Буйново до с.Ягодина от км.0+000 до км.2+240 общ.Борино обл.Смолян” – 3 104 900 лв
  2. Подмяна на етернитови тръби АС Ф110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с.Буйново, общ.Борино, обл.Смолян с тръби PE-HD Ф-110 – 1 578 100 лв
  3. Реконструкция на напорен водопровод от ПС “Караджа дере” до ОШ1 от външния водопровод за с.Боринообщ.Борино, обл.Смолян – 877 000 лв
  4. Изграждане на парково пространство от о.т.139 до о.т.160 по плана на с.Борино, общ.Борино – 440 000 лв.

Кметът на Борино Мустафа Караахмед съобщи, че с ПМС са одобрени и 1 438 888 лева за:

– Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на улица между о.т.258 и о.т.260 в кв. 34 по ПУП на с.Буйново

– Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на път Тешел-Ягодина-Буйново-Кожари от 19+765 до км 19+800

– Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на път Тешел-Ягодина-Буйново-Кожари от км 3+980 до км 4+025

– Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на път Тешел-Ягодина-Буйново-Кожари от км 6+650 до км 6+710

„Продължаваме да работим с пълни сили за развитието и благополучието на всички населени места”, категоричен е кметът Караахмед.

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура